Общо анти HCV: което означава положително, отрицателно?

В буквалния смисъл името на този ензимно-свързан имуносорбентен анализ може да бъде преведено по следния начин: пълни или общи (общо) антитела (анти) към вируса на човешкия хепатит С (човешки С вирус, HCV). Понастоящем този анализ се използва като скринингов тест. Това означава, че се взема от голямо разнообразие от популации и е първият вид лабораторно изследване за диагностика на хепатит С, позволяващо диагностицирането на заболяването в неговата остра или хронична форма..

Как да тълкуваме тези тестове и какво може да се научи от положителните и отрицателните резултати? Простата логика повелява, че ако HCV е положителен, тогава човекът е заразен с вируса на хепатит С и ако тестът е отрицателен, тогава този човек е здрав и можете да „дишате спокойно“. Това е вярно в повечето случаи, но в действителност всичко далеч не е толкова просто. Изненадващо, в случай на положителен резултат, човек може да бъде здрав, а в случай на отрицателен резултат - болен. Как е възможно? Нека да разберем какво потвърждава този или онзи резултат.

Какво е анти-HCV общо?

На първо място, това е лабораторен индикатор, потвърждаващ, че в човешката кръвна плазма се откриват специфични антитела, които се произвеждат в организма към вируса. Този показател е общ, тоест на негова основа е невъзможно да се каже кой клас антитела или имуноглобулини (те са различни) са довели до положителен резултат.

Известно е, че при инфекциозни заболявания, включително вирусен хепатит, се произвеждат антитела от класове M и G. Някои от тях са антитела с бърз отговор (M) и се появяват в остра форма на заболяването, при първото запознаване на организма с вируса, но съединенията клас G са "дълго играещи" и персистират в кръвната плазма дълго време, след като инфекциозният процес или е приключил, или продължава в хронична форма.

Антителата с бърз отговор (М) се появяват в кръвта още месец след инфекцията и техният титър или концентрация се увеличава доста бързо. След около шест месеца концентрацията им постепенно намалява в кръвната плазма и отново те се активират само ако инфекцията в хроничния ход отново се влоши. Този процес се нарича реактивиране..

Но антителата от бавен тип, клас G, се появяват много по-късно, 3 месеца след инфекцията. Тяхната максимална концентрация в кръвната плазма се посочва шест месеца след попадането на вируса в тялото и след това остава постоянна по време на заболяването, както и по време на периода на възстановяване, т.е. възстановяване и следващия период. Следователно този анализ - общото ниво на антителата - има диагностична стойност само в периода от 4-5 седмици от началото на предполагаемата инфекция. В момента в лабораторната практика се въвеждат тестови системи от ново поколение, които позволяват да се определи нивото на антителата много по-рано, вече 10-15 дни след инфекцията, и да се състезават в това с най-добрия метод или PCR.

Сега нека да разгледаме какви резултати могат да бъдат получени след получаване на резултатите от този анализ, без дори да разглеждаме симптомите и без да питаме нищо за пациента, особено след като в повечето случаи този вирусен хепатит не се проявява по никакъв начин и едва след 20 години се трансформира в рак на черния дроб или хепатоцелуларен карцином. Ето защо тази болест е наречена „нежен убиец“.

Когато тестът е положителен

Изглежда, че в този случай всичко е просто: ако човек има антитела срещу вируса на хепатит С, тогава този резултат показва наличието на хепатит и пациентът трябва да е болен. Но понякога има и фалшиво положителни резултати. Известно е, че всеки лабораторен анализ има както чувствителност, така и специфичност. И всеки резултат от изследването не може да бъде както силно чувствителен, така и силно специфичен, тъй като това са различни "страни на медала".

В случай, че методът има висока чувствителност, тогава той може да реагира фалшиво на чужди вещества, които обикновено нямат нищо общо с въпроса за изследването. И в случай, че е много силно специфичен, тогава чувствителността може да е ниска. Това води до факта, че доста силно чувствителен метод за ензимен имуноанализ понякога дава грешки. Следователно, в случай че пациентът има положителен кръвен тест за HCV за първи път, тогава по закон той се извършва отново в същата лаборатория, но по различен метод. И само ако е повторно положително, тогава се счита за наистина положително. Но какво означава това?

 • Пациентът има хепатит С. Невъзможно е да се разбере дали този процес е остър или хроничен, тъй като не знаем кои антитела се откриват: M или G,
 • Пациентът се възстановява от остър хепатит С и поради "следата" на G антителата резултатът излезе положителен,
 • Пациентът се възстанови отдавна от остро заболяване (това също е рядко, но се случва) и той също имаше G антитела като маркер за дългосрочна инфекция.

Естествено, при такова „многостранно тълкуване“ е необходим потвърдителен анализ. Това може да бъде PCR, при който директно се определя дали в организма има вирус или не. И накрая, това може да бъде дефиниция не на общите антитела, а на отделни по класове. Така че откриването само на антитела от клас G ще потвърди, че пациентът има хронична форма на заболяването, или е имал остър хепатит, или се възстановява. Във всеки случай, наличието само на антитела от клас G изключва диагнозата остър хепатит, особено в ранния период.

И ако анализът е отрицателен?

Ние заключихме, че ако пациентът има състояние, при което антителата срещу HCV са положителни, резултатът може да бъде, меко казано, двусмислен. И ако общата стойност на анти-HCV е отрицателна, какво означава това?

В този случай отново трябва да изберем измежду три възможни отговора:

 • Пациентът няма хепатит С. Най-вероятно той никога не го е имал и пациентът е напълно здрав,
 • също така пациентът може да е болен и наскоро да се е заразил. Той има първия месец на заболяване, дори първите седмици и антителата все още не са успели да се натрупат в човешкото тяло в количеството, което тази техника може да „почувства“,
 • И накрая, може да се появи вирусен хепатит С, но само в серонегативна форма. Това е специален тип на хода на заболяването, при който антителата практически не се появяват в периферната кръв или се появяват значителни концентрации, което прави невъзможно тяхното тълкуване. Този тип курс се среща в 5% от случаите или при всеки 20 пациенти. Съгласете се, че това е сравнително голяма вероятност за превишаване на „миналото на диагнозата“, използвайки само този метод.

Какво да правя?

Тъй като този евтин метод позволява на пациента само намек, че може да има "проблеми" с вирусен хепатит С, той е скрининг, точно същият като определянето на HBs - антиген в проучването за вирусен хепатит В.

Никой лекар по инфекциозни болести няма да може да диагностицира само въз основа на декодиране на резултатите от анализа. PCR е задължително, както и отделното определяне на имуноглобулини по класове. Но дори този пълноценен тип диагноза, който ви позволява да определите наличието на вирус в тялото и да поставите точна диагноза, все още не може да каже нищо за това дали пациентът ще развие рак на черния дроб след много години или не. Цялостна диагностика с дефиниция на прогноза е възможна само при извършване на всички биохимични анализи, резултатите от ултразвукови данни, както и чернодробна биопсия.

Анти-HCV-общо: какво представлява този анализ и какво означава положителен и отрицателен резултат??

Анти-HCV-total определя общото количество специфични антитела (имуноглобулини) в кръвния серум към антигените на вируса на хепатит С. Какъв е този анализ? Изследването е скринингов метод за диагностициране и потвърждаване на инфекция или установяване на факта на прехвърления патологичен процес.

Антителата в кръвта се образуват в отговор на проникването на чужди антигени като защитен механизъм на хуморалната връзка на имунната система. Появата им може да се определи вече месец след инфекцията, поради което резултатът от теста помага да се идентифицира заболяването в ранните етапи, което ще осигури най-благоприятния резултат от лечението.

 • Показания
 • Достоверност
 • Подготовка за анализ
 • Отрицателен резултат
 • Положителен резултат

Какъв е този анализ?

За пациенти със съмнение за инфекция с хепатит С. се предписва анти-HCV общ кръвен тест. Какъв е този метод за изследване? Този метод на лабораторна диагностика потвърждава наличието на антитела към вируса на хепатит С. Кръвта. Изследването се извършва с помощта на серологичен ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA), базиран на имунокомплексното взаимодействие на специфичен антиген с антитяло. Sinnowa ER-500 и Vector-best test system се използват като анализатор..

Резултатът е надежден поради високата специфичност и чувствителност на тестовите системи. Анализът е качествен и само определя наличието на чужд агент в организма. Материалът за установяване на реакцията е кръвният серум на субекта, предварително обработен с първоначалния реагент пероксидаза от хрян. Анализират се антитела към някои видове патогенни протеини - NS3 и NS4. Резултатът се оценява въз основа на степента на луминисценция на реакционната система: колкото по-висока е интензивността, толкова повече имунни комплекси се образуват след реакцията, толкова по-оригинални антигени са в биологичния материал.

Какво представлява тестът Abbott ARCHITECT Anti-HCV? Подобрена напълно автоматизирана версия на имуноанализа открива структурни и неструктурни HCV протеини, с още по-висока чувствителност и специфичност на сероконверсията. Поради своята висока ефективност, имунохимилуминесцентната реакция спестява време и не определя съмнителни, фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати.

В резултат на поглъщането на генетичния материал на вируса на хепатит С в кръвта се произвежда специфичен анти-хепатит С вирус от два изотипа:

 1. Имуноглобулините от клас М (IgM) показват остър стадий на заболяването, тъй като те се формират като основна връзка в отговор на присъствието на антиген. В кръвта може да се открие само поне месец след началото на патологията.
 2. Имуноглобулините от клас G (IgG) показват хроничен ход на хепатит С или вече прехвърлено заболяване; те се произвеждат като вторична връзка на придобития имунитет. В кръвта се определят не по-рано от шест месеца след инфекцията.

Показания за назначаване

Лабораторен тест за определяне на антитела срещу HCV се предписва предимно за изясняване на диагнозата за лица с признаци на чернодробно увреждане:

 • с повишена биохимична активност на чернодробните ензими (ALT, AST), хипербилирубинемия, повишени нива на алкална фосфатаза;
 • с морфологични промени в чернодробния паренхим по време на инструментални изследвания (ултразвук, еластрография (пункционна биопсия), CT, MRI);
 • въз основа на клиничната картина и физическото обективно изследване (характерни оплаквания, иктерика, интоксикация, диспептичен синдром, увеличаване на размера на черния дроб и далака);
 • пациенти с потвърдена диагноза хепатит С в хода на антивирусна терапия за оценка на качеството на лечението и лица, които са под диспансерно наблюдение в продължение на две години след възстановяване.

Наличието на антитела срещу вирусен хепатит С трябва да се изследва:

 • бременни жени или жени, които планират да забременеят;
 • новородени деца, родени от болни майки;
 • Заразени с ХИВ;
 • пациенти с други вирусни хепатити (B (открит HbsAg), D);
 • потенциални донори на кръв и органи;
 • лица с анамнеза за кръвопреливане;
 • пациенти на хемодиализа;
 • пациенти, подготвящи се за операция.

Редовното даряване на кръв за Anti-HCV е разрешено за хора в риск:

 • на медицински работници в контакт с биологични телесни течности и в случай на спешна диагностика в случай на злополука;
 • асоциален контингент от населението: лица с размирен секс, употребяващи инжекционни наркотици, злоупотреба с алкохол.

Надеждност и причини за възможни грешки

Резултатът от метода е силно чувствителен и специфичен, тъй като той открива минимално количество вирусно натоварване в кръвта и образуването на имунни комплекси става чрез реакцията само на определени протеини изключително с други структури на генетичния материал на вируса.

Резултатът обаче може да е грешен по няколко причини:

 • ниско качество на биологичния материал (грешки на етапа на вземане на кръв, когато е опакован и съхраняван на грешното място или за дълго време);
 • неправилно транспортиране до лабораторията (неспазване на сроковете, механични повреди);
 • неизправност на аналитичните тестови системи (лошо качество / неправилно добавени реагенти, техническа повреда);
 • човешки фактор (грешка на лаборант, замърсяване на кръвта на субекта с друга кръв от лабораторията);
 • нисък вирусен товар (титърът на серумните антитела е под определената прагова стойност, недостатъчен за установяване на отговор).

Грешката в резултат на изследването може да се дължи на неспазване на правилата за подготовка за анализа:

 • ядене на храна 8-10 часа преди Анти-HCV-общо;
 • прием на лекарства, психоактивни вещества и алкохол;
 • прекомерна физическа активност;
 • инсолация, температурни колебания, физиотерапевтични процедури.

Характеристики на подготовката за даряване на кръв за анти-HCV-общо

Тълкуването на резултатите зависи от правилността на кръводаряването, поради което подготовката за анализа започва 24 часа преди манипулацията и съдържа някои ограничителни мерки:

 • изключване от диетата на храни с високо съдържание на въглехидрати, мазнини, натриева сол, подправки, а именно сладки, пушени, пикантни, солени, пържени и мазни храни;
 • ограничете спорта и други тежки физически натоварвания;
 • предотвратяват излагането на физични и химични фактори (не се слънчеви бани на плажа и солариум, отменяйте физиотерапевтичните процедури, не прегрявайте и не преохлаждайте);
 • за намаляване на въздействието на биологични фактори (не пийте алкохол, психостимуланти, биологични добавки, лекарства в продължение на 24 часа, ако е възможно според жизнените показатели).

За да се избегне съмнителен резултат от теста, е необходимо да се предотврати абсорбцията на други съединения (протеини, мазнини, въглехидрати, никотин, химикали) в системната циркулация, следователно:

 • кръв се дава строго на гладно;
 • хранене 8 часа преди вземане на теста;
 • можете да изпиете чаша чиста вода без газ;
 • един час преди анализа трябва да не се пуши;
 • приемайте фармацевтични продукти, ако е възможно след даряване на кръв.

Какво означава отрицателен резултат?

Ако резултатът от теста с обща анти-HCV е отрицателен, какво означава това? Декодиране на резултата "отрицателен" при откриване на антитела срещу хепатит С:

 1. В кръвта не е открит вирус, пациентът е здрав.
 2. Недостатъчно време от момента на заразяване (инкубационен период).
 3. Серонегативен вариант на протичането на вирусен хепатит С.
 4. Нисък титър на антителата (вирусно натоварване под прага на тестовия анализатор), в който случай резултатът се нарича фалшиво отрицателен.

Какво казва положителният кръвен тест?

Ако резултатът от анти-HCV-общия тест е положителен, тъй като системата има висока степен на чувствителност, такъв индикатор надеждно означава, че антителата срещу заболяването присъстват в кръвта.

Тъй като обикновено няма HCV имуноглобулини, това означава, че:

 • пациентът е заразен (носител), диагностициран с HCV;
 • човек е болен от остра или хронична форма на хепатит С (диагнозата се потвърждава);
 • в миналото е претърпял заболяване (стадий на възстановяване).

При положителен анализ на пациента се предписва пълен цялостен преглед за избор на тактика на лечение и идентифициране на стадия на заболяването и евентуално свързани усложнения.

Анти hcv отрицателен

Общо анти hcv: което означава положително, отрицателно?

Ако общата сума против hcv е отрицателна, какво означава това за човека? При заразяване с причинителя на хепатит С в човешкото тяло се произвеждат антитела за борба с този вирус, наречен hcv.

Тези антитела срещу hcv са лабораторен маркер, т.е. ако се открие кръвта им, те диагностицират увреждане на черния дроб с хепатит С.

Симптоматологията на това заболяване е изтрита за дълго време и патологията най-често се открива случайно, с помощта на лабораторни кръвни изследвания.

Начини на инфекция и ефекти върху черния дроб на хепатит С

Вирусът, който причинява това заболяване, използва чернодробни клетки за своята жизнена дейност, което води до:

 • до развитието на възпаление в този орган;
 • цитолиза, при която настъпва разлагането на чернодробните клетки;
 • имунните комплекси причиняват автоимунна агресия към възпалените клетки на органа;
 • имунните механизми задействат синтеза на анти-hcv антитяло.

Често заболяването се открива на етапа на развитие на цироза в черния дроб. Тъй като човешката имунна система, въпреки че се бори с тази инфекция, в повечето случаи е неефективна. Ефектите на имунната система практически не се влияят от този вирус.

Причинителят hcv попада в тялото през течната част на кръвта - плазма и еякулаторна течност - сперматозоиди. Причинителят на болестта може да навлезе в кръвта чрез използването на нестерилен медицински инструмент, както и замърсени устройства, при прилагане на татуировки и пробиване на кожата за носене на пиърсинг..

Използването на дарена кръв и органи може да доведе до инфекция на човека с вируса на hcv. Предаването на този патогенен микроорганизъм е възможно и от болна майка на нейното дете по време на раждането..

От момента, в който антигенът навлезе в човешкото тяло, минават няколко седмици, преди да започне производството на hcv антитела, които се откриват в кръвния тест неочаквано за пациента. Това заболяване може да се прояви като симптоми на ARVI и да протича без жълтеница и болка в десния хипохондриум, което прави невъзможно подозрението за сериозна патология.

Изследователски методи за диагностика на хепатит С

За да се определи наличието на антитела срещу hcv, е необходимо да дарите кръв за анализ, това ще помогне за диагностициране на хепатит С в ранните етапи. Трябва да се помни, че след инфекцията трябва да минат поне шест седмици, само в този случай резултатът ще бъде точен.

Съществува определена рискова група, състояща се от хора с блуден сексуален живот и наркомани. Те определено трябва да дарят кръв, за да открият анти-hcv маркери. Също така, този анализ се прави от бременни жени, донори и хора, които ще трябва да се подложат на операция..

Кръвен тест за наличие на hcv антиген се предписва за редица симптоми, проявяващи се в човешкото тяло:

 1. Когато се наблюдава хепатит с неизвестна етиология и е необходимо да се определи неговата форма, както и степента на увреждане.
 2. Гадене, загуба на тегло, липса на апетит, развитие на жълтеница и болки в тялото.
 3. Идентифициране на причините за възпалителни чернодробни патологии и съпътстващи заболявания.
 4. Повишаване на чернодробните трансаминази ALT и AST в кръвта.
 5. За антивирусно лечение и за диагностициране на вируса.

Кръв се взема от венозното легло сутрин на гладно. Пушенето е забранено преди даването на кръв, можете да пиете само вода. Консумацията на мазни и пържени храни, алкохол трябва да бъде ограничена и да не се приема в деня преди теста.

Кръвните тестове се извършват в лабораторни условия, като се използват серологични тестове и PCR диагностика, както и радиоимуноанализ и ензимен имуноанализ. Има бързи тестове за разпознаване на болестта у дома.

Поради високата способност за мутация на причинителя на хепатит С е трудно да се идентифицира. Той може да промени антигенните си характеристики за възможно най-кратко време и не може да бъде открит чрез диагностични тестове.

Резултати от кръвен тест

Когато се използват различни антигенни комплекси като реагенти за идентифициране на известни видове патогени на хепатит С, се извършват кръвни изследвания, по-точно течната му част.

Получените резултати могат да бъдат представени чрез видовете антигенни комплекси, открити в него:

 1. Когато анти hcv total е отрицателен, какво означава това за човешкото тяло? Със сигурност може да се каже, че в него няма причинител на хепатит С..
 2. Наличието на положителен анти-hcv резултат показва развитието на болест на хепатит С, която може да бъде хронична или остра, както и доказателства за минало заболяване, което е било идентифицирано и лекувано навреме.
 3. Когато се открие анти-hcv igG в кръвта, е възможно да се твърди развитието на хроничен ход на хепатит С.
 4. Ако anti-hcv igG се комбинира с anti-hcv igM, тогава те говорят за обостряне на хроничния процес.

Анти hcv положителен какво означава това

Анти hcv общо положително - какво означава това? Когато вирусите или други чужди организми навлязат в човешкото тяло, то започва да произвежда имуноглобулини, които са защитни антитела. Те се откриват с помощта на ELISA анализ и скрининг, които имат за цел да установят наличието на хепатит С. За този вирус антителата са съкратени като анти-HCV.

Вирусът на хепатит С се разпространява много бързо през човешкото тяло, засягайки черния дроб. След настъпване на инфекцията клетките се делят активно, което води до ранна тъканна инфекция и образуване на антитела.

Често хората нямат достатъчно собствена сила да се противопоставят и пациентът просто се нуждае от помощта на лекарства.

По своята същност хепатитът от всякакъв вид, без подходящо лечение, причинява усложнения и причинява сериозно увреждане на черния дроб, което не винаги подлежи на възстановяване. Ситуацията с децата е особено опасна, тъй като антителата срещу това заболяване могат да бъдат открити само няколко седмици след инфекцията и тя се разпространява в тялото с бързи темпове.

Има ситуации, когато е необходим анализ за откриване на антитела:

когато майката на детето е болна от хепатит С, тъй като в тази ситуация бебето също може да е болно. Вероятността да се заразите в такава ситуация е от 5 до 20%. с незащитен сексуален контакт с болен човек.

ако човек приема наркотици, можете да се заразите в тази ситуация чрез споделена спринцовка. при посещение на зъболекар или на други места, където възниква контакт с кожата, който я уврежда. преди да дарите кръв за дарение.

преди операция.

Най-често това заболяване се среща в региони, където климатът е влажен и горещ, тук тестът за хепатит периодично се извършва в големи количества. Това до голяма степен предотвратява избухването на епидемията..

Но човек може да кандидатства за медицинска помощ, за да открие сам антитела срещу хепатит С, това се случва в ситуации, при които има характерни симптоми.

За да може този анализ да бъде преминат правилно, е необходимо да пристигнете на мястото за вземане на кръв сутрин и да не консумирате алкохол и мазни храни предишния ден. Сутрин можете да пиете изключително вода и да не пушите, освен това човек трябва да информира лекуващия лекар за приемането на лекарства.

Анти HCV кръвен тест се предписва в следните случаи:

Ако има симптоми като гадене, проблеми с апетита, болки в тялото, признаци на жълтеница. Когато нивото на чернодробните трансаминази е високо. Ако лицето е изложено на риск. За да се определи формата на заболяването. За идентифициране на причината за възпаление в черния дроб. За откриване на съпътстващи патологии. За да се определи нивото на щетите.

Ако анти hcv total е положителен, не всеки знае какво означава това. Анти-HCV в анализа показва наличието на антитела в кръвта, които се произвеждат за борба с хепатит С. Интересен факт е, че тези антитела остават в човешката кръв завинаги.

С други думи, когато анти hcv е положителен, това не означава, че болестта се развива, може да не е там. По този начин, когато на ръцете ви е получен положителен резултат, не трябва да изпадате в паника..

Това се дължи на факта, че:

Този анализ периодично дава фалшиво положителен резултат, това се случва в повечето случаи при бременни жени, което е норма. В допълнение, тази ситуация е възможна при наличие на автоимунни заболявания, тумори и други инфекции..

Освен това се получава фалшиво положителен резултат поради приема на имуносупресори и след ваксинация. Общо анти-HCV показва наличието на инфекция в миналото, тоест самолечението може вече да е настъпило, въпреки че това се случва изключително рядко.

Това заболяване е лечимо.

Трябва да знаете, че получаването на неправилен резултат е възможно по вина на лаборанта или самия лекар. Същото може да се случи поради неправилно съхранение на проби..

Ако резултатът на даден човек се окаже положителен, но няма характерни симптоми, са необходими допълнителни изследвания, тъй като често получените данни се оказват неверни.

За тази цел се извършва "PCR на хепатит С" или "PCR качество". Той не е в състояние да открие наличието на антитела, тъй като целта му е малко по-различна - той определя активната форма на РНК на вируса в момента.

Когато рутинният тест дава положителен резултат, но "PCR добър" дава отрицателен, това може да означава три възможности:

Анти-HCV-тоталът не е извършен правилно. Болестта е латентна. Болестта се излекува сама.

След това не си струва да се предписва лечение; вместо това е необходимо веднъж годишно да се прави PCR тест, който да определи дали вирусът е преминал в активна форма. Но освен това, трябва да преразгледате навиците си, т.е. напълно да се откажете от употребата на алкохолни продукти и мазни храни..

Анти-HCV кръвен тест какво означава: общо антитела срещу хепатит С, положително, декодиране на анализа, как да се отървете от антителата

Вирусните чернодробни заболявания са опасни и могат да причинят сериозни усложнения. Вирусен хепатит С (HCV) се среща във всяка част на света и скоростта на разпространение на болестта е много висока.

За диагностика се използват тестове за антитела и чернодробни ензими. ANTI CHV кръвен тест какво е това? Такъв медицински тест се предписва за търсене на антитела срещу вируса на хепатит С в серума на пациента..

Анализът се извършва по време на медицински прегледи или при наличие на специфични симптоми на хепатит.

Когато е насрочен анализ

Вирусът тип С в кръвта се разпространява доста бързо и заразява чернодробните клетки. След инфекцията клетките започват активно да се делят, разпространяват и заразяват тъканите. Тялото реагира на заплахата и започва да произвежда антитела срещу хепатит С.

В повечето случаи естествената устойчивост на организма не е достатъчна за борба с болестта и пациентът се нуждае от сериозни лекарства. Хепатитът от всякакъв вид може да усложни и да причини сериозно увреждане на черния дроб.

Децата са особено податливи на болестта.

Разпространението на вирусния хепатит е бързо, особено в топъл и влажен климат. Лошите санитарни условия само увеличават шансовете за инфекция. HCV антителата могат да бъдат открити чрез кръвни тестове няколко седмици след инфекцията. Следователно, след контакт с пациент, може да се наложи не един, а два или три кръвни теста..

В някои случаи прегледът е задължителен, в някои се препоръчва:

 • Ако майката е болна от вируса на хепатит С, детето също може да има това заболяване. Вероятността от инфекция е 5-20%, в зависимост от наличието на РНК вирус в кръвта.
 • Незащитен секс със заразен човек. Няма еднозначно мнение за връзката между хепатита и сексуалните отношения сред лекарите, както и преки доказателства. Според статистиката обаче хората, които са сексуално активни, имат по-голям шанс да заразят вируса, отколкото тези, които се придържат към моногамията..
 • Хепатит С често може да бъде открит при наркомани (инфекция чрез спринцовки и кръв).
 • При посещение на зъболекар, татуист, пиърсинг, маникюр, инфекция е възможно, но такива случаи са изключително редки.
 • Донорите на кръв трябва да направят анти-HCV тест преди процедурата.
 • Кръвни тестове за вируси се правят преди операция..
 • При повишена стойност на чернодробните функционални тестове според резултата от биохимичен кръвен тест се извършват допълнителни тестове.
 • След контакт с пациента прегледът е задължителен. На различни интервали се предписват няколко теста.

Общо анти HCV: което означава положително, отрицателно?

В буквалния смисъл името на този ензимно-свързан имуносорбентен анализ може да бъде преведено по следния начин: пълни или общи (общо) антитела (анти) към вируса на човешкия хепатит С (човешки С вирус, HCV).

Понастоящем този тест е скринингов тест..

Това означава, че се взема от голямо разнообразие от популации и е първият вид лабораторно изследване за диагностика на хепатит С, позволяващо диагностицирането на заболяването в неговата остра или хронична форма..

Как да тълкуваме тези тестове и какво може да се научи от положителните и отрицателните резултати? Простата логика повелява, че ако HCV е положителен, тогава човекът е заразен с вируса на хепатит С и ако тестът е отрицателен, тогава този човек е здрав и можете да „дишате спокойно“. Това е вярно в повечето случаи, но в действителност всичко далеч не е толкова просто. Изненадващо, в случай на положителен резултат, човек може да бъде здрав, а в случай на отрицателен резултат - болен. Как е възможно? Нека да разберем какво потвърждава този или онзи резултат.

Какво е анти-HCV общо?

На първо място, това е лабораторен индикатор, потвърждаващ, че в човешката кръвна плазма се откриват специфични антитела, които се произвеждат в организма към вируса. Този показател е общ, тоест на негова основа е невъзможно да се каже кой клас антитела или имуноглобулини (те са различни) са довели до положителен резултат.

Известно е, че при инфекциозни заболявания, включително вирусен хепатит, се произвеждат антитела от класове M и G.

Някои от тях са антитела с бърз отговор (М) и се появяват в острата форма на заболяването, при първото запознаване на тялото с вируса, но съединенията от клас G са „дълготрайни“ и остават в кръвната плазма дълго време след инфекциозния процес или приключила или продължава в хронична форма.

Антителата с бърз отговор (М) се появяват в кръвта още месец след инфекцията и техният титър или концентрация се увеличава доста бързо. След около шест месеца концентрацията им постепенно намалява в кръвната плазма и отново те се активират само ако инфекцията в хроничния ход отново се влоши. Този процес се нарича реактивиране..

Но антителата от бавен тип, клас G, се появяват много по-късно, 3 месеца след инфекцията. Тяхната максимална концентрация в кръвната плазма се посочва шест месеца след попадането на вируса в организма и след това остава постоянна по време на заболяването, както и по време на периода на възстановяване, т.е. възстановяване и следващия период.

Следователно този анализ - общото ниво на антителата - има диагностична стойност само в период от 4-5 седмици от началото на предполагаемата инфекция.

В момента в лабораторната практика се въвеждат тестови системи от ново поколение, които позволяват да се определи нивото на антителата много по-рано, вече 10-15 дни след инфекцията, и да се състезават в това с най-добрия метод или PCR.

Сега нека да разгледаме какви резултати могат да бъдат получени след получаване на резултатите от този анализ, без дори да разглеждаме симптомите и без да питаме нищо за пациента, особено след като в повечето случаи този вирусен хепатит не се проявява по никакъв начин и едва след 20 години се трансформира в рак на черния дроб или хепатоцелуларен карцином. Ето защо тази болест е наречена „нежен убиец“.

Когато тестът е положителен

Изглежда, че в този случай всичко е просто: ако човек има антитела срещу вируса на хепатит С, тогава този резултат показва наличието на хепатит и пациентът трябва да е болен.

Но понякога има и фалшиво положителни резултати. Известно е, че всеки лабораторен тест има както чувствителност, така и специфичност..

И всеки резултат от изследването не може да бъде както силно чувствителен, така и силно специфичен, тъй като това са различни "страни на медала".

В случай, че методът има висока чувствителност, тогава той може да реагира фалшиво на чужди вещества, които обикновено нямат нищо общо с въпроса за изследването. И в случай, че е много силно специфичен, тогава чувствителността може да е ниска.

Това води до факта, че доста силно чувствителен метод за ензимен имуноанализ понякога дава грешки. Следователно, в случай че пациентът има положителен кръвен тест за HCV за първи път, тогава по закон той се взема отново в същата лаборатория, но по различен метод.

И само ако е повторно положително, тогава се счита за наистина положително. Но какво означава това?

 • Пациентът има хепатит С. Невъзможно е да се разбере дали този процес е остър или хроничен, тъй като не знаем кои антитела се откриват: M или G,
 • Пациентът се възстановява от остър хепатит С и поради "следата" на G антителата резултатът излезе положителен,
 • Пациентът се възстанови отдавна от остро заболяване (това също е рядко, но се случва) и той също имаше G антитела като маркер за дългосрочна инфекция.

Естествено, при такова „многостранно тълкуване“ е необходим потвърдителен анализ. Това може да бъде PCR, при който директно се определя дали в организма има вирус или не. И накрая, това може да е дефиницията не на общите антитела, а на отделни, по класове.

Така че откриването само на антитела от клас G ще потвърди, че пациентът има хронична форма на заболяването, или е имал остър хепатит, или се възстановява. Във всеки случай, наличието само на антитела от клас G изключва диагнозата остър хепатит, особено в ранния период.

И ако анализът е отрицателен?

Ние заключихме, че ако пациентът има състояние, при което антителата срещу HCV са положителни, резултатът може да бъде, меко казано, двусмислен. И ако общата стойност на анти-HCV е отрицателна, какво означава това?

В този случай отново трябва да изберем измежду три възможни отговора:

 • Пациентът няма хепатит С. Най-вероятно той никога не го е имал и пациентът е напълно здрав,
 • също така пациентът може да е болен и наскоро да се е заразил. Той има първия месец на заболяване, дори първите седмици и антителата все още не са успели да се натрупат в човешкото тяло в количеството, което тази техника може да „почувства“,
 • И накрая, може да се появи вирусен хепатит С, но само в серонегативна форма. Това е специален тип на хода на заболяването, при който антителата практически не се появяват в периферната кръв или се появяват значителни концентрации, което прави невъзможно тяхното тълкуване. Този тип курс се среща в 5% от случаите или при всеки 20 пациенти. Съгласете се, че това е сравнително голяма вероятност за превишаване на „миналото на диагнозата“, използвайки само този метод.

Какво да правя?

Тъй като този евтин метод позволява на пациента само намек, че може да има "проблеми" с вирусен хепатит С, той е скрининг, точно същият като определянето на HBs - антиген в проучването за вирусен хепатит В.

Никой лекар по инфекциозни болести няма да може да диагностицира само въз основа на декодиране на резултатите от анализа. PCR е задължително, както и отделното определяне на имуноглобулини по класове.

Но дори този пълноценен тип диагноза, който ви позволява да определите наличието на вирус в тялото и да поставите точна диагноза, все още не може да каже нищо за това дали пациентът ще развие рак на черния дроб след много години или не..

Цялостна диагностика с дефиниция на прогноза е възможна само при извършване на всички биохимични анализи, резултатите от ултразвукови данни, както и чернодробна биопсия.

Какво е анти-HCV отрицателно?

Острата инфекция с хепатит С е безсимптомна и дори тези, които развиват хронично заболяване, може да нямат симптоми в продължение на десетилетия. Понякога болестта може да бъде открита случайно, както беше преди. Сега те правят скрининг тест срещу HCV и откриват болестта. Резултатите могат да бъдат отрицателни или положителни.

Били ли сте някога дарявате кръв за хепатит С?

Какво представлява анти-HCV кръвен тест?

Както при другите вируси, тялото произвежда антитела, когато HCV вирусът попадне в него. Когато бъдат открити, това означава контакт с вирус. Специфични антитела се откриват с анти-HCV кръвен тест.

За анализ вземете кръв от вена. Анти HCV при хепатит С се използват за скрининг на инфекции. Този тест се препоръчва за пациенти без признаци или симптоми, но с висок риск от инфекция. Например, ако човек:

 • използвани лекарства интравенозно;
 • имали кръвопреливане или трансплантация на органи преди 1992 г.;
 • прави инжекции на коагулационни фактори, произведени преди 1987 г.;
 • е на диализа от дълго време;
 • дете, родено от заразена майка;
 • е бил в близък контакт със заразено лице;
 • медицински персонал, който работи с игли, остри предмети;
 • с признаци на хронично чернодробно заболяване;
 • болни от ХИВ;
 • родени между 1945 и 1965 г., независимо от други рискови фактори.

: Обрив и други кожни прояви, свързани с хепатит С

Според анализа за антитела срещу HCV се отбелязва само фактът на инфекция. Използва се за избор на терапия и проследяване на отговора на лечението..

В 30% от случаите антителата се откриват през първите шест седмици след инфекцията, но най-вероятно между два и шест месеца.

Декодиране на резултатите

Резултатите от скрининга са или „положителни“ или „отрицателни“.

Ако няма антитела към вируса или концентрацията им е твърде ниска, за да бъде открита, резултатът е „отрицателен“. Ако тестът е положителен за HCV, тогава човекът е заразен или е бил заразен в миналото.

За потвърждаване на анализа се предписва PCR. Ако HCV РНК е положителна, тогава човекът има активен стадий. Ако не бъде открита вирусна РНК, вероятно пациентът няма активна инфекция или вирусът присъства в ограничени количества.

Ефективното лечение причинява 99% намаляване на вирусния товар веднага след започване на лечението (през първите 4-12 седмици) и обикновено вирусният товар вече не се открива в края на терапията.

Какво означава Anti-HCV отрицателен??

Отрицателният скрининг резултат не изключва инфекция с хепатит. Отрицателният анти-HCV най-често показва, че човек няма вируса в момента и може да не е имал хепатит С.

Вторият вариант на отрицателен резултат се среща при хора, които наскоро са се заразили и тялото не е имало време да произвежда антитела. Ако има предположение, че може да е възникнала инфекция с хепатит С, препоръчително е да се извърши скрининг отново след месец.

: Хепатит С: пътища на инфекция и предаване

При 3% от пациентите заболяването е серонегативно. В този случай се произвежда малко количество антитела, които не могат да бъдат открити чрез определяне на антитела..

Когато се появят антитела срещу хепатит С.?

Антитела срещу HCV вируса се откриват в кръвта на пациента 1-6 месеца след инфекцията. При някои пациенти те се откриват в началото на заболяването, но не по-рано от две седмици по-късно. Те могат да бъдат открити само след 8-12 месеца или изобщо не при пациенти с отслабен имунитет:

 • пациенти на диализа;
 • пациенти след трансплантация.

Следователно, отрицателен скрининг, направен до 30 дни след инфекцията, не означава, че няма HCV..

Възможно ли е да има грешка в анализа?

В редки случаи има фалшиво отрицателна реакция към HCV, тоест вирусът присъства, но имунната система не произвежда антитела.

 • с имунодефицит с повишени трансаминази, с изключение на други причини за чернодробни заболявания;
 • със смесена криоглобулинемия;
 • антителата са концентрирани в криопреципитат (т.е. протеини и серум, които се утаяват при 37 ° С) и следователно не се откриват;
 • при остро чернодробно заболяване с неизвестна етиология, когато антитела срещу HCV все още не са се развили.

Но наличието на антитела и следователно положителен анти-HCV не показва активна инфекция или заболяване..

Около един на всеки 15 позитиви е фалшиво положителен!

Фалшиво положителните резултати са често срещани, когато човек има други медицински състояния, като например:

 • ревматични и автоимунни заболявания;
 • бъбречна недостатъчност;
 • други вирусни инфекции.

: Хепатит С: ранен и късен стадий на заболяването

Потвърждаващи тестове са желателни за всеки положителен резултат..

Какви други тестове трябва да се вземат за хепатит С?

Съществуват и тестове за диагностициране на хепатит С и измерване на вирусното натоварване на HCV - PCR. Анализът се извършва за директно изследване на генетичния материал на вируса (РНК).

Ако се открие HCV РНК, това потвърждава заболяването. Ако PCR е отрицателен и екранът за анти-HCV антитела е положителен, има шанс лицето да е имало хепатит С преди.

Биохимичен кръвен тест, който измерва нивото на ензимите, произвеждани от черния дроб, се използва, за да се определи дали органът е повреден. Въпреки това, някои хора с хепатит С поддържат чернодробната функция, дори ако черният дроб вече е повреден..

Може да се наложи биопсия, за да се провери степента на увреждане на черния дроб. Това е процедура, която включва вземане на тъканна проба със специална игла за изследване под микроскоп..

Биопсията ви помага да решите кое лечение на хепатит С да изберете и колко дълго да продължите.

HCV кръвен тест какво е това?

Доста често се налага да вземаме биохимия (от вена) по време на рутинен медицински преглед, преди операция или по време на бременност, за да идентифицираме каквито и да е заболявания и аномалии на тялото. По правило най-основните компоненти на теста са антитела срещу ХИВ или хепатит, които могат да се използват за установяване на факта на инфекцията.

Антителата срещу хепатит С се наричат ​​в медицината "Anti-HCV", тоест "срещу хепатит С" и са разделени на две групи: "G" и "M", които в резултатите от теста са обозначени като "IgG" и "IgM", където "Ig... ”- имуноглобулин. Общо анти-HCV - маркери, за които се провежда тест за откриване на заболявания на хепатит С..

Анти-hcv може да се открие след 5 седмици от инкубационния период при остро или хронично заболяване. Общо анти-hcv най-често се определя при тези, които са имали заболяване „на крака“. В този случай антителата могат да бъдат открити в рамките на 5-9 години след инфекцията..

Положителният резултат от теста срещу HCV не дава 100% основание за диагноза, тъй като при инфекциозно заболяване - хепатит С - протичащо в хронична форма, се откриват общи антитела на вируса с ниско съдържание на титри.

Симптоми на вирусен хепатит С

Трябва да се отбележи, че наличието на антитела в организма не предотвратява повторно заразяване с HCV инфекция, нито дава имунитет.

Анализ за откриване на хепатит С се извършва в лаборатория, на гладно (поне 8 часа преди хранене) и се изследва в рамките на 1-2 работни дни.

Най-честите причини за този анализ са:

 • холестаза;
 • бременност;
 • дарение;
 • наркомания (интравенозно приложение на наркотици);
 • предпоставки за инфекциозен хепатит;
 • предстояща операция;
 • идентифициране на ППИ;
 • рязко увеличение на показателите ALT и AST.

Има антитела, които принадлежат към определени протеини на хепатит С - анти-HCV спектъра и определят степента на вирусно натоварване, вида на инфекцията и зоната на лезията. Анти-HCV се създават от неконструктивни, например NS5, и структурни (ядрени) протеини (протеини).

Научете повече за това как можете да получите хепатит С.

Антителата от клас "G" - "IgG" се отнасят до ядрени протеини и се откриват 10-12 седмици след инфекцията. Най-високият процент се наблюдава шест месеца след началото на заболяването. При хроничната форма на хода на вируса такива тела се определят през целия живот. Ако човек е претърпял това заболяване "на крака", тогава титърът "G" ще намалее.

Anti-HCV - клас "M" - "IgM" расте много бързо, поради което те се диагностицират в човешка кръв вече 5 седмици след инфекцията.

При достигане на пиковия процес на заболяването - "остра форма" - стойността на "IgM" намалява, но може също така внезапно да се повиши при повторно заболяване.

Ако антитела от група „М“ се откриват в тялото за дълъг период от време, това е причината заболяването да е хронифицирало, което от своя страна може да доведе до цироза на черния дроб.

Трябва да се отбележи, че наличието на анти-HCV IgM в здраво тяло показва инфекция на пациента, а с хроничен ход на заболяването - обостряне.

Ако сте открили подобни тела в тялото си, тогава трябва да вземете кръвен тест за наличие на хепатит С - HCV РНК с помощта на PCR (директно откриване на патогена). Ако резултатът се окаже „+“, тогава трябва да се направи генотипиране - за идентифициране на генотипа на инфекцията.

Срокът, методът на лечение и цената му зависят от това проучване. Ако въпреки това резултатът е „-“, това е или грешка, или сте включени в списъка с изключения, който включва 15% от онези, които са се излекували.

Но е рано да се радвате, все пак трябва да посетите лекар и да наблюдавате здравето си поне веднъж годишно.

Важно е да се разбере, че хепатитът не е смъртна присъда, благодарение на съвременната медицина може да се лекува безопасно, основното е да се открие вирусът навреме.

В момента има огромен брой начини за диагностициране на кръвта. Има такива, които са ни познати, например биохимичен кръвен тест или общ, а има и по-малко познати - HCV или HBS.

РНК на хепатит С убива чернодробните клетки, което може да доведе до цироза. Такъв вирус може да се размножава в моноцити и В-лимфоцити на фона на надценена мутационна активност.

Методът за кръвен тест за HCV (анти-HCV или анти-HCV) се основава на състоянието на откриване на антитела от групите „IgG“ и „IgM“ в кръвната плазма. При хепатит С имунната система започва да произвежда защитни антитела, тоест имуноглобулини.

Кръвният тест за HBS определя наличието на инфекция с хепатит В в кръвта, причинена от вирусна ДНК (HBsAg). Най-често този тип хепатит протича безсимптомно. Индикациите за проучването HBS са:

 • вторична поява на хепатит;
 • контрол върху поведението на вируса;
 • идентифициране на защитни антитела към болестта "хепатит В" - най-често това се прави преди ваксинация, за да се определи неговата целесъобразност.

Няма конкретни правила при даряването на кръв за HCV или HBS. Но лекарите препоръчват да дарявате кръв на празен стомах и ако вече знаете, че сте заразени с хепатит, тогава за да получите по-точна картина на заболяването, проведете това проучване 5-6 седмици след заболяването.

Декодиране на анализи

Можете да си направите кръвен тест за HCV във всяка лаборатория на частна клиника или поликлиника. Цената на такова проучване варира от 500 до 800 рубли. При декодиране на резултатите от анализа е необходимо да се обърне внимание не само на показателите на нормата, но и на вида и формата на съществуващото заболяване:

 • ALT -> норми 7 пъти;
 • IgM анти HAV “-” или HBsAg “-”, анти-HCV “+” чрез PCR или анти-HCV “+” в съответствие с критерия за сигнализация за летален изход -> 3.8.
 • анти-HCV “+” с PCR или anti-HCV “+” в съответствие с критерия за сигнализация за летален изход -> 3.8;
 • ALT -> 1;
 • ALT -> 300 U / L (без жълтеница).
 • ALT - 10 пъти по-висока от нормалната.

При какви условия вирусът не е открит или не е открит:

 1. „Не се открива“ - няма вирусна РНК или нейната стойност е под 200 копия / ml, тоест 40 IU / ml;
 2. „Намерен“ - 2х106 копия / мл - с висока виремия;
 3. „Открито“ -> 1,0x108 копия / ml - когато концентрацията на линейния диапазон е надвишена.

Или името на анализатора: „anti hcv abbott архитект“ - “- отсъствие на вирус,„ anti hcv abbott архитект „+“ или „anti hcv igg m“ - наличие на вирус.

Също така не забравяйте, че анализът за HCV може да даде фалшиво положителен резултат (честотата на такива случаи е 10%). Винаги, когато се открият антитела на вируса, се изисква потвърждение за наличието на инфекция в кръвта чрез PCR. Резултатът може да бъде повлиян от: хормоналния фон на пациента, неправилното провеждане на изследването или вземането на кръвни проби, без да се спазват определени норми.

Според медицинската статистика само 4% от хората в света страдат от хепатит С. Тази цифра не може да се счита за обективна, тъй като това заболяване може да протича безсимптомно и да се носи „на крака“. За да се избегне това, е необходимо периодично да се провежда цялостен преглед, тъй като всеки независим тест няма да даде пълна оценка на заболяването..

Анализ за РНК-HCV

HCV (вирус на хепатит С) - РНК инфекция от групата

"Flaviviridae", което поражда черния дроб. Наличието на вируса се проверява чрез реагиране в реалния живот на полимеразна верига (RT-PCR), като се определя наличието на генетичен материал на хепатит С (РНК) в организма и неговото вирусно натоварване върху тялото. Критерият за линейна концентрация, при който се изчислява сумата на патогените, трябва да бъде равен на 7,5x102 - 1,0x108 копия / ml.

Количественият метод за анализ на РНК-HCV открива инфекция в 1 ml кръв, която включва:

 • верижна реакция (PCR и RT-PCR) в действителност;
 • разклонена ДНК - тоест R-DNA;
 • TMA - транскрипционно усилване.

Ако концентрацията на инфекцията е по-малка от 8x105 IU / ml, тогава прогнозата за лечение е благоприятна, при която е възможно напълно да се отървете от заболяването и при минимални възможности да го поставите в състояние на ремисия.

ALT, AST - кръвен тест

Биохимичният кръвен тест позволява на лекарите да установят наличието на сериозни заболявания и инфекции в човешкото тяло. AST е ензим, който катализира превръщането на оксалоацетат в аспартам. В допълнение към AST, биохимичните анализи съдържат индикатори дали ALT - аланин аминотрансфераза, която е протеинов катализатор при обмена на аминокиселини (ензим на клетъчна основа).

Ако съдържанието на ALT и AST в кръвта е надценено, това показва болезнени заболявания на човек, например цироза на черния дроб, хепатит. Колкото по-сложен е ходът на заболяването, толкова по-висок е броят на ензимите. Ако въпреки това показателите ALT и AST са подценени, това показва липса на витамин В6 или некроза (ALT се подценява, AST се увеличава).

С навременна медицинска помощ и терапевтични процедури, AST се нормализира в рамките на месец след рехабилитационния курс на лечение.

За да бъдат показателите ALT и AST винаги в норма, е необходимо да се изключи продължителната употреба на лекарства, които унищожават чернодробната тъкан или нарушават общата функционалност на жизненоважен орган.

Ако това не може да се наблюдава поради, например, хроничен хепатит, тогава анализът на AST и ALT трябва да се извършва често и периодично за своевременно откриване на аномалии, причинени от наркотична интоксикация или появата на хронична форма на заболяването.

Необходимо е също така да се помни, че през периода на повишени нива на ензимите черният дроб е отслабен и не трябва да бъде изложен на риск. Ето защо СЗО препоръчва лекарства на растителна основа като: "Карсил", "Есенциале N", "Тиквеол", които имат положителен ефект върху черния дроб и поемат част от неговите функции: участие в метаболизма и дезинфекция - унищожаване на токсините.

Но в никакъв случай не трябва да се самолекувате. Ако сте открили в себе си някакви признаци на хепатит или сте видели думите „Намерено“ в резултатите от теста, незабавно се свържете с Вашия лекар за цялостен преглед и точна диагноза. Колкото по-скоро направите това, толкова по-добре ще бъде за вас.!

Анти hcv общо отрицателно какво е това

Този общ тест за анти HCV в момента е скринингов тест. Това означава, че той е взет от голямо разнообразие от популации и е първият вид лабораторно изследване за диагностика на хепатит С, което позволява да се диагностицира заболяването в неговата остра или хронична форма..

В буквалния смисъл името на този ензимно-свързан имуносорбентен анализ може да бъде преведено по следния начин: пълни или общи (общо) антитела (анти) към вируса на човешкия хепатит С (човешки С вирус, HCV) и е един от методите за диагностициране на хепатит С (HCV) в кръвен тест.

Как да тълкуваме тези тестове и какво може да се научи от положителните и отрицателните резултати? Простата логика повелява, че ако HCV е положителен, тогава човекът е заразен с вируса на хепатит С и ако тестът е отрицателен, тогава този човек е здрав и можете да „дишате спокойно“. Това е вярно в повечето случаи, но в действителност всичко далеч не е толкова просто. Изненадващо, в случай на положителен резултат, човек може да бъде здрав, а в случай на отрицателен резултат - болен. Как е възможно? Нека да разберем какво потвърждава този или онзи резултат.

Анти hcv отрицателно какво означава това

Острата инфекция с хепатит С е безсимптомна и дори тези, които развиват хронично заболяване, може да нямат симптоми в продължение на десетилетия. Понякога болестта може да бъде открита случайно, както беше преди. Сега те правят скрининг тест срещу HCV и откриват болестта. Резултатите могат да бъдат отрицателни или положителни.

За какво ще разбера? статии.

Какво означава Anti-HCV?

Анти-HCV кръвен тест е предназначен за скрининг на човек за хепатит С. Какво представлява този тест? Принципът на изследването е да се открият антитела (имуноглобулини или антитела).

Имуноглобулини - специфични вещества с протеинова структура, които се произвеждат, за да предпазят организма от бактерии и вируси.

Антителата са способни да „разпознават“ частици от патогенни патогени, които могат да причинят необратимо увреждане на здравето.

Такива частици се наричат ​​антигени. Задачата на AT е да ги унищожи преди настъпването на необратими промени. Имуноглобулините са силно специфични. С други думи, за всеки антиген се произвеждат определени антитела, уникални по структура. Съответно, ако в тялото се открият антитела срещу хепатит С, това означава, че е настъпила инфекция..

Пациентите често питат дали анти-HCV тестът е положителен, какво означава това? Често такива резултати показват инфекция..

Но при скрининг за имуноглобулини е възможно да се получат фалшиви (както положителни, така и отрицателни) тестове. Факт е, че резултатите от проучването Anti-HCV зависят от характеристиките на имунната система..

Например бременността и автоимунните заболявания могат да показват фалшиви маркери за тест.

За Повече Информация За Диабет